Kìm điện Fujiya AP-150

149.240đ 164.710đ -9%

Kìm điện Fujiya AP-200

172.980đ 190.650đ -9%

Búa kìm đa năng Giá Tốt (Cam)

140.060đ 280.120đ -50%

Kìm cắt GOODMAN 6 inch

58.290đ 86.130đ -32%

Kìm cắt 3 đen HOBO 38-261

54.870đ 64.170đ -14%