Hạt giống Việt quất (PD.69)

39.150đ 47.850đ -18%

Hạt giống Bầu hồ lô (MV)

33.840đ 37.600đ -10%