Điện thoại bàn NIPPON 1404

333.405đ 372.000đ -10%

Tổng đài điện thoại SHOHO 416AC

2.444.000đ 3.149.000đ -22%

Điện thoại bàn Panasonic KX-T37

204.000đ 272.000đ -25%

Điện thoại cố định KX-T555

168.260đ 225.600đ -25%