Bàn ủi khô COMET CM1126

135.900đ 153.000đ -11%

Bàn ủi hơi nước Gali GL-1002

398.970đ 538.470đ -26%

Bàn ủi khô Goldsun DI-GES1000

123.840đ 193.500đ -36%

Bàn ủi hơi nước cầm tay

166.982đ 255.750đ -35%

Bàn ủi du lịch GZ-500

258.970đ 272.600đ -5%